บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

คู่มือบริการ ประจำปี 2557

AROUUND นิตยสาร FREE COPY สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมือง ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่คนเมืองอยากคุณควรรู้

Issue link: http://emagazine.azay.co.th/i/201687

Contents of this Issue

Navigation

Page 362 of 436

ตัวอย่างใบกำกับภาษี ¡¡ ใบกำกับภาษี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร จะต้องมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" 2. ชื่อและที่อยู่ ของผู้ประกอบการ 3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4. วันที่รับชำระเงิน 5. เล่มที่ เลขที่ 6. ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า 7. รายการและมูลค่าของสินค้า / บริการ 8. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 331 คู่มือบริการ

Articles in this issue

view archives of บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต - คู่มือบริการ ประจำปี 2557